Våra rum

Köket

Orangeriet

Biblioteket

Skafferiet

Historien bakom Tre Rum & Kök

Hotell Kung Carl invigdes 1866 och är därmed Stockholms äldsta hotell. Det var tidigare beläget i lokaler på Brunkebergstorg, en plats som nog bäst kan beskrivas som den tidens Stureplan.

Bland alla hotellvärdar som Hotell Kung Carl har haft under åren var troligtvis Annie Berg och hennes man Olof Jönsson de mest tongivande. Annie Berg hade i unga år fått möjlighet att se sig om i världen och hade arbetat som hembiträde i den engelska staden Winchelsea. Hon hade också skaffat sig erfarenhet efter att ha varit hotell- och restaurangentreprenörens Vilhelmina Skoghs högra hand på Grand Hotel.

Annie och Olof lyckades tillsammans etablera Kung Carl till ett av Stockholms mest populära ställen och tillhåll för dåtidens kulturelit. På “Kungen”, som restaurangen kallades, sågs till exempel Karl Gerhard, August Strindberg och Hjalmar Söderberg samt många andra av det tidiga 1900-talets storheter.

I samband med första världskriget tvingades hotellverksamheten läggas ner och det var inte förrän 1925 som hotellet kunde öppna i nya lokaler på Stureplan. Tyvärr fanns det inte plats för restaurangverksamheten och det dröjde ända fram till 2004 innan restaurangen åter kunde öppnas – och då under namnet Kung Carls Bakficka. 

”Bakfickan” har tagit influenser från tidigt 1900-tal och hotellvärdinnan Annie Bergs hem som tidigare inrymdes i Kung Carls lokaler. Det är hennes orangeri, bibliotek, kök och skafferi som har fått sätta sitt avtryck för Bakfickans olika avdelningar och gett upphov till namnet “Kung Carls Bakficka – Tre Rum & Kök". Bakom restaurangkonceptet står Krögare Jan Andersson och filmscenograf Lina Östlundh.


Vad händer på Bakfickan